Division News

ACADEMIC QUARTER 2 CALENDAR

By: DepEd Quezon City

Isang paalala hinggil sa Academic Quarter 2 Calendar ng Kagawaran ng Edukasyon alinsunod sa DepEd Order 22,s. 2023 - School Calendar and Activities sa Taong Panuruan 2023-2024.

Mangyaring maging handa at maging bahagi ng mga gawain at programa na nakatakda sa mga susunod na araw at buwan. 

Sa ating pikikiisa at patuloy na suporta sa ating mga paaralan, tiyak ang isang makabuluhang taon ng pag-aaral. 

Source:

https://www.deped.gov.ph/…/august-4-2023-do-022-s-2023…/